Svět světla

svítidla, osvětlení, interiérová svítidla, závěsná svítidla, stropní svítidla, křišťálové lustry, zahradní svítidla, lampy...

Světlo a život

Světlo a život - svítidla, osvětleníSvětlo je jedním ze základů života a má nezanedbatelný vliv na lidské zdraví, neboť ovlivňuje biorytmus každého člověka. Dostatek světla zvyšuje u lidí celkovou pohodu, přispívá k větší činnosti, aktivitě, povzbuzuje náladu a podílí se na vytváření příjemné atmosféry. Světlo má také blahodárný vliv na naší psychiku. Pokud se chceme udržet v dobré duševní kondici, vyhnout se depresivním stavům nebo chránit své oči při námaze, může být světlo naším pomocníkem i lékařem.
Naopak narušení světelného denního rytmu, který je pro lidský organismus nezbytný, může být příčinou onemocnění z nedostatku denního světla. Účinky světla na člověka jsou velmi rozmanité a zdaleka přesahují pouhou schopnost umožňující rozpoznávání předmětů jak se většina lidí domnívá.

Světlo a barvy

Světlo a barvy - svítidla, osvětleníPříznivý účinek světla a barev známe z přírody. Člověk se však naučil světlo vytvářet i uměle, dále jej zintenzivňovat nebo přesně zacílit. Světlo lze dokonce využít i pro léčebné účely a oficiálně se terapie světlem vyzkoušela již před více než sto lety. Stejně jako má denní světlo svojí barvu tak i dnešní umělé zdroje světel disponují různou barevností.
Barva slunce je však stálá, a barevnost denního světla tak ovlivňuje především obloha (např. oblačnost). Moderní svítidla, umělé zdroje osvětlení ovšem dokáží vytvořit světlo nejrůznějších barev nebo překrásné barevné kompozice. Nechte na sebe působit světlo a barvy.....

Ergonomie světla

Ergonomie světla - svítidla, osvětleníSpojením řeckých slov ergon (práce, pracovní síla) a nomos (zákon, řád) vznikl vědní obor zabývající se zkoumáním vztahů mezi člověkem a prostředím, kterému říkáme ergonomie. Pomocí světla dokážeme vyvolat příznivé, ale i negativní emoce díky vizuálnímu zážitku. K vytvoření harmonické hry mezi světlem a stínem nám slouží ergonomie světla.
Svítidla a osvětlení musí plnit v našem každodenním životě nejrůznější světelné úlohy. Středem ergonomie světla je proto člověk a jeho vizuální zážitky. Společnost Kolarz se v celosvětovém měřítku významným způsobem podílí na nových poznatcích v oblasti ergonomie svítidel a do všech oblastí života navrhuje inteligentní světelná řešení osvětlení pro radost z vidění.

Značka Kolarz, světlo a budoucnost

Značka Kolarz, světlo a budoucnost - svítidla, osvětleníVšechny účinky světla nebyly dosud dostatečně probádány. Pro dosažení co nejlepšího světelného užitku z pohledu člověka zkoumá společnost Kolarz účinky světla a neustále zlepšuje jejich využitelnost. Přitom zohledňuje ekologické faktory, mezi které patří zejména spotřeba energie svítidel a osvětlení.
Při výrobě 1 kWh elektrického proudu se vyrobí 0,42 kg oxidu uhličitého (CO2), který se největší měrou podílí na vzniku skleníkového efektu. Proto navrhujeme svítidla, která přispívají k omezení emisí CO2 v atmosféře. Značka Kolarz udržuje trvalé spojení se zákazníky pomocí „světelného" dialogu prostřednictvím svých zastoupení (center pro světlo) ve více než 50 zemích. Díky intenzivnímu získávání dalších vědomostí tak vzniká nová budoucnost světla.

Kam dál? Trendy a svítidla - vybíráme osvětlení